Iedereen telt

Zelfredzaamheid, solidariteit en samenwerking. Voor de Achmea Foundation zijn dit sleutelbegrippen, die hun wortels hebben in de coöperatieve traditie van Achmea. De Achmea Foundation start en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden.

 

Nieuwe werkwijze

 

De Achmea Foundation wil met haar bijdragen méér duurzame impact realiseren. Om dit te bereiken hebben we ons profiel en onze werkwijze aangescherpt. Ook kiezen we ervoor om maximaal 4 à 5 projecten per jaar te starten zodat de beschikbare middelen niet verwateren.
 

Samenwerken

 

We nemen daarvoor zelf het initiatief of we sluiten aan bij initiatieven van anderen. Samenwerken met organisaties die onze doelstelling ondersteunen, maakt projecten sterker en kansrijker. Behalve geld (donaties en leningen), zetten we hiervoor ook kennis, ervaring en vakmanschap van Achmea-medewerkers in. Initiatieven met een sociaal ondernemend karakter hebben onze speciale aandacht.
 

Nieuwe aanvragen

 

We behandelen nieuwe aanvragen conform de nieuwe werkwijze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 816875601
 
 
Naar boven