Iedereen telt mee

Zelfredzaamheid, solidariteit en samenwerking. Voor de Achmea Foundation zijn ditsleutelbegrippen, die hun wortels hebben in de coöperatieve traditie van Achmea. De Achmea Foundation wil projecten ondersteunen en opzetten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Achmea Foundation meer dan driehonderd projecten ondersteund. De projecten waren zeer divers, zowel wat betreft omvang, als thematiek en aanpak. Achmea stelt jaarlijks een half procent van de netto winst ter beschikking aan de Achmea Foundation.

Nieuwe koers

In 2013 hebben we besloten een andere koers te gaan volgen met een focus op ontwikkelingsgericht ondernemen. Naast donaties zullen ook leningen tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit nieuwe beleid zal in de loop van 2014 stapsgewijs worden ingevuld. De Achmea Foundation wil haar betrokkenheid verder ontwikkelen door te streven naar partnerschap. Dat betekent we zoeken naar projecten waarin de kennis en kunde van medewerkers van Achmea kan worden ingezet. Buiten Nederland wil de Achmea Foundation projecten mogelijk maken die zich zoveel mogelijk via een geïntegreerde aanpak richten op de verbetering van zorg, inkomen, voedselsituatie en microfinance (lenen, sparen, verzekeren). In Nederland zal de focus liggen op participatie van mensen die zich in een sociaal of sociaaleconomisch isolement bevinden en op nieuwe vormen van solidariteit. Wij zullen de focus voor Nederland vooral leggen op zorg en arbeidsparticipatie. Ook projecten waarbij medewerkers van Achmea als vrijwilliger betrokken zijn, zullen voor steun in aanmerking komen.

Minder projecten

We zullen minder projecten gaan ondersteunen, maar wel intensiever. Omdat we nog volop bezig zijn met de uitwerking van het nieuwe beleid kunnen er geen nieuwe aanvragen worden behandeld. We bezinnen ons ook nog op de te volgen werkwijze bij de selectie van kansrijke projecten.

Projecten

Stichting Vrienden van DHAN III

Miljoenen mensen leven in India onbeschrijfelijke armoede. Men heeft minder dan 1 euro per dag te besteden. DHAN Foundation helpt deze mensen door samen met hen te werken aan een beter bestaan. Lees verder >

Agrarische vakopleiding in Mozambique

In Mozambique is de agrarische sector weinig productief en levert onvoldoende op om in de binnenlandse voedselbehoefte te kunnen voorzien. Lees verder >

 
Naar boven