Iedereen telt

Zelfredzaamheid, solidariteit en samenwerking. Voor de Achmea Foundation zijn dit sleutelbegrippen, die hun wortels hebben in de coöperatieve traditie van Achmea. De Achmea Foundation start en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden.
 
Nieuwe werkwijze
Vanaf begin 2015 wil de Foundation met haar bijdragen méér duurzame impact realiseren. Om dit te bereiken hebben we ons profiel en onze werkwijze aangescherpt. Ook kiezen we ervoor om maximaal 4 a 5 projecten per jaar te starten zodat de beschikbare middelen niet verwateren.
 
Samenwerken
We nemen daarvoor zelf het initiatief of we sluiten aan bij initiatieven van anderen. Samenwerken met organisaties die onze doelstelling ondersteunen, maakt projecten sterker en kansrijker. Behalve geld (donaties en leningen), zetten we hiervoor ook kennis, ervaring en vakmanschap van Achmea-medewerkers in. Initiatieven met een sociaal ondernemend karakter hebben onze speciale aandacht.
 
Nieuwe aanvragen
Vanaf 1 januari 2015 behandelen we weer nieuwe aanvragen conform de nieuwe werkwijze.

Projecten

Stichting Vrienden van DHAN III

Miljoenen mensen leven in India onbeschrijfelijke armoede. Men heeft minder dan 1 euro per dag te besteden. DHAN Foundation helpt deze mensen door samen met hen te werken aan een beter bestaan. Lees verder >

Agrarische vakopleiding in Mozambique

In Mozambique is de agrarische sector weinig productief en levert onvoldoende op om in de binnenlandse voedselbehoefte te kunnen voorzien. Lees verder >

 
 
Naar boven