Belangrijke Mededeling

De Achmea Foundation behandelt in ieder geval tot 1 april 2014 geen nieuwe aanvragen. Na de koerswijziging in 2012 hebben wij het afgelopen jaar besloten nog een stap verder te willen zetten. Wij willen onze betrokkenheid niet beperken tot het verstrekken van donaties maar verder ontwikkelen naar een vorm van partnerschap. Dat betekent ook gebruik maken van de kennis en kunde van de Achmea medewerkers. Ook willen we de beweging maken van hulp naar sociaal ondernemen. Nieuw in ons beleid wordt dat we in eigen land initiatieven willen ondersteunen die zich richten op sociale insluiting en participatie en nieuwe vormen van solidariteit. Ook projecten waarbij medewerkers van Achmea als vrijwilliger betrokken zijn, zullen met relatief kleine bedragen voor steun in aanmerking komen.    

Dit nieuwe beleid zal in de loop van 2014 stapsgewijs worden uitgevoerd. Dit zal gebeuren onder een nieuw voorzitterschap. Paul Overmars heeft per 1 januari 2014 de voorzittershamer overgedragen aan Ernst Hirsch Ballin die met enthousiasme aan deze nieuwe fase van de Achmea Foundation leiding zal geven.

Houdt de website in de gaten voor nadere mededelingen over de voortgang.

 

Iedereen telt mee

Daarom levert Achmea graag een bijdrage aan een betere samenleving. Dat doet Achmea onder meer door jaarlijks een half procent van de nettowinst te schenken aan goede doelen via Achmea Foundation. De Foundation is hiervoor in 2006 opgericht. Alle inkomsten van Achmea Foundation komen volledig ten goede aan de geselecteerde projecten.

Doelstelling

Met de gedoneerde gelden wil Achmea Foundation bijdragen aan duurzame verbetering van de omstandigheden van groepen mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden, zowel binnen als buiten Nederland.
Een duurzame verbetering betekent dat de groepen voor wie de ondersteuning bedoeld is, zich na afloop van de steun zelfstandig verder kunnen ontwikkelen.
Sleutelwoorden in dit verband zijn zelfredzaamheid, solidariteit en samenwerking.

 

Projecten

Stichting Vrienden van DHAN III

Miljoenen mensen leven in India onbeschrijfelijke armoede. Men heeft minder dan 1 euro per dag te besteden. DHAN Foundation helpt deze mensen door samen met hen te werken aan een beter bestaan. Lees verder >

Che Amigo Foundation

Kostschool voor inheemse jongeren in de Andes. Stichting Che Amigo financiert de uitbreiding van slaapzalen. Lees verder >

Emergency supply university

Studenten kunnen weer veilig aan de slag na de aardbevingsramp. In 2011 werd het oosten van Turkije getroffen door een zware aardbeving, bij de grote plaats Van. Lees verder >

Care Foundation The Gambia II

Tractor voor land- en tuinbouw ten behoeve van een grotere opbrengst van het land. Care Foundation The Gambia is actief betrokken bij het opzetten van diverse projecten in het dorp Jiboro en omgeving. Lees verder >

 
  •  
  •  
 
Naar boven