Thema's en doelgroepen

Thema's

Ons doel, sociaaleconomische zelfredzaamheid, kan op veel manieren worden bereikt. Wij hebben gekozen voor een focus op een beperkt aantal thema's, die passen bij de coöperatieve traditie van Achmea. Omdat we geloven in de kracht van zelfredzaamheid en solidariteit als basis voor economische- en sociale ontwikkeling. Dit betekent dat we ons uitsluitend richten op de thema's:

 • gezondheidszorg
  Mensen met ernstige maar ook minder ernstige gezondheidsproblemen, hebben vaak problemen met het verkrijgen van inkomen. Dit is zeker het geval in landen waar sociale netwerken minder ontwikkeld zijn. Achmea Foundation steunt projecten en initiatieven die zich bezighouden met het oplossen van gezondheidsproblemen.

 

 • landbouw
  We verlenen steun aan landbouwprojecten en/of projecten die gericht zijn op het verbeteren van de positie van (arme) boeren, met name in ontwikkelingslanden. Dit versterkt de positie van gemeenschappen en voorkomt dat zij naar de stad trekken.

 

 • toegang tot financiële dienstverlening
  Het toegankelijk maken van financiële dienstverlening voor mensen die daar nu geen gebruik van kunnen maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook projecten op het gebied van microfinanciering en microverzekering.

 

Doelgroepen

Binnen deze thema's komt ook een klein aantal doelgroepen voor ondersteuning in aanmerking. Dat zijn de volgens ons meest kwetsbare mensen in de samenleving. Hier is onze hulp het meest effectief:

 • vrouwen
  Meer dan de helft van de mensen die in armoede leven zijn vrouw. In ontwikkelingslanden zijn er twee keer zoveel vrouwen als mannen analfabeet. Wereldwijd doen vrouwen tweederde van al het werk en produceren zij de helft van het voedsel. Daar staat tegenover dat zij maar 10% van het inkomen verdienen en minder dan 1% van het land bezitten. Ondersteuning van vrouwen is onder andere daarom ook onderdeel van de millenniumdoelen.

 

 • kinderen en jongeren
  Kinderen zijn een heel kwetsbare groep, omdat zij zich per definitie in een afhankelijke positie bevinden. Met hulp aan kinderen investeren we ook in de toekomst.

 

 • de allerarmsten
  Mensen die niet beschikken over de minimaal benodigde basisbehoeften (definitie voor armoede van de Verenigde Naties). Onder de allerarmsten verstaan we ook de 10% van de bevolking met de laagste inkomens in niet-ontwikkelingslanden.

 

Naar boven